Hopp til innhold

Vilkår og betingelser for nettstedet

VILKÅR FOR BRUK

Sist oppdatert 03 / 30 / 2020

AVTALE TIL VILKÅR

Disse bruksvilkårene utgjør en juridisk bindende avtale mellom deg, enten personlig eller på vegne av en enhet ("deg") og "The Safe-Tattooing.com", også kjent som "Fireside Services LLC" ("selskap", " vi”, “oss”, eller “vår”), angående din tilgang til og bruk av selskapets nettsted, så vel som enhver annen medieform, mediekanal, mobilnettside eller mobilapplikasjon relatert, koblet til eller på annen måte knyttet til disse (samlet, siden"). Du godtar at du ved å gå inn på nettstedet har lest, forstått og godtatt å være bundet av alle disse vilkårene for bruk. HVIS DU IKKE ER ENIG I ALLE DISSE BRUKSVILKÅRENE, ER DU UTTRYKKELIG FORBUD Å BRUKE NETTSTEDET, OG DU MÅ AVSLUTE BRUKEN UMIDDELBART.

Tilleggsbetingelser eller -dokumenter som kan legges ut på nettstedet fra tid til annen blir herved eksplisitt innarbeidet her som referanse. Vi forbeholder oss retten til etter eget skjønn å gjøre endringer eller endringer i disse bruksvilkårene når som helst og uansett grunn. Vi vil varsle deg om eventuelle endringer ved å oppdatere "sist oppdatert" dato for disse bruksvilkårene, og du fraskriver deg enhver rett til å motta spesifikk varsel om hver slik endring. Det er ditt ansvar å regelmessig gjennomgå disse vilkårene for bruk for å holde deg oppdatert om oppdateringer. Du vil bli underlagt og vil bli ansett for å ha blitt gjort kjent med og akseptert endringene i eventuelle reviderte bruksvilkår ved fortsatt bruk av nettstedet etter datoen slik reviderte bruksvilkår blir lagt ut.

Informasjonen som gis på nettstedet er ikke ment for distribusjon til eller bruk av noen person eller enhet i noen jurisdiksjon eller land der slik distribusjon eller bruk ville være i strid med lov eller forskrift eller som vil underlegge oss noe krav om registrering innen slik jurisdiksjon eller land . Følgelig gjør de personene som velger å få tilgang til nettstedet fra andre lokasjoner det på eget initiativ og er utelukkende ansvarlig for overholdelse av lokale lover, hvis og i den grad lokale lover gjelder.

INTELLEKTUELLE EIENDOMSRETTIGHETER

Med mindre annet er angitt, er nettstedet vår proprietære eiendom og all kildekode, databaser, funksjonalitet, programvare, websidedesign, lyd, video, tekst, fotografier og grafikk på nettstedet (samlet "innholdet") og varemerker, service merker og logoer som finnes der ("merkene") eies eller kontrolleres av oss eller lisensieres til oss, og er beskyttet av lov om opphavsrett og merkevare og forskjellige andre immaterielle rettigheter og usaklige konkurranselovgivninger i USA, internasjonale lover om opphavsrett, og internasjonale konvensjoner. Innholdet og merkene blir gitt på nettstedet "SOM ER" for din informasjon og personlig bruk. Bortsett fra uttrykkelig gitt i disse vilkårene for bruk, kan ingen deler av nettstedet og intet innhold eller merker kopieres, reproduseres, aggregeres, publiseres, lastes opp, legges ut, offentlig vises, kodes, oversettes, overføres, distribueres, selges, lisensieres eller ellers utnyttet til kommersielt formål overhodet, uten vår uttrykkelige skriftlige tillatelse.

Forutsatt at du er kvalifisert til å bruke nettstedet, får du en begrenset lisens til å få tilgang til og bruke nettstedet og til å laste ned eller skrive ut en kopi av deler av innholdet som du riktig har fått tilgang til kun for din personlige, ikke-kommersielle bruk. Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt deg på og til nettstedet, innholdet og merkene.

BRUKERREPRESENTASJONER

Ved å bruke nettstedet, erklærer du og garanterer at: (1) du har juridisk kapasitet, og at du godtar å overholde disse bruksvilkårene; (2) du ikke er mindreårig i jurisdiksjonen der du bor; (3) du vil ikke få tilgang til nettstedet på automatiserte eller ikke-menneskelige måter, verken gjennom en bot, et skript eller på annen måte; (4) du vil ikke bruke nettstedet til ulovlig eller uautorisert formål; og (5) din bruk av nettstedet vil ikke bryte noen gjeldende lov eller forskrift.

Hvis du gir informasjon som er usann, unøyaktig, ikke aktuell eller ufullstendig, har vi rett til å stanse eller avslutte kontoen din og nekte all og nåværende eller fremtidig bruk av nettstedet (eller deler av dette).

FORBUDTE AKTIVITETER

Du kan ikke få tilgang til eller bruke nettstedet til noe annet formål enn det vi gjør nettstedet tilgjengelig for. Nettstedet kan ikke brukes i forbindelse med kommersielle bestrebelser, bortsett fra de som er spesielt godkjent eller godkjent av oss.

Som bruker av nettstedet godtar du ikke å:

1. Hente systematisk data eller innhold fra nettstedet ditt for å opprette en samling eller en database uten skriftlig tillatelse fra deg.
2. Lure, svindle eller villede deg eller andre brukere, spesielt i ethvert forsøk på å lære sensitiv kontoinformasjon som brukerpassord.
3. Omgå, deaktiver eller på annen måte forstyrre sikkerhetsrelaterte funksjoner på nettstedet ditt. Dette inkluderer funksjoner som forhindrer / begrenser bruken av innhold som begrenser bruken av nettstedet.
4. Skjønner, sverter eller på annen måte skader, etter vår mening, ditt firma og / eller nettstedet ditt.
5. Trakassere, misbruke eller skade en annen person ved hjelp av informasjon som er innhentet fra nettstedet ditt.
6. Bruk støttetjenestene på feil måte, eller send inn falske rapporter om misbruk eller oppførsel.
7. Bruk nettstedet ditt i strid med gjeldende lover eller forskrifter.
8. Annonser eller tilbud om å selge varer og tjenester på nettstedet ditt.
9. Innramming eller lenking til nettstedet ditt uten autorisasjon.
10. Forsøk på å laste opp eller overføre virus, trojanske hester eller annet materiale (inkludert overdreven bruk av store bokstaver og spamming) som forstyrrer en parts uavbrutt bruk av nettstedet ditt og dets funksjoner.
11. Bruk skript, datautvinning, roboter eller lignende datainnsamlingsverktøy for å sende kommentarer eller meldinger.
12. Slett copyright eller annen merknad om proprietærrettigheter fra noe innhold.
13. Forlign deg som en annen bruker eller person, eller bruk brukernavnet til en annen bruker.
14. Selg eller på annen måte overføre profilen sin.
15. Last opp alt materiale som aktivt eller passivt samler inn informasjon eller fungerer som en overføringsmekanisme (inkluderer gifs, 1 × 1 piksler, webbugs, informasjonskapsler, spionprogramvare, pcms osv.)
16. Forstyrre, forstyrre eller skape en unødig belastning på nettstedet ditt, nettverk eller tjenester.
17. Trakassere, irritere, skremme eller true noen av våre ansatte eller agenter som er engasjert i å levere en del av nettstedet ditt til deg.
18. Omgå tiltak på nettstedet ditt for å forhindre / begrense tilgang.
19. Kopier / tilpass nettstedets programvare (inkluderer Flash, PHP, HTML, JavaScript eller annen kode).
20. Dechiffrere, dekompilere, demontere eller omforme hvilken som helst programvare som utgjør nettstedet ditt.
21. Bortsett fra det som kan være et resultat av standard søkemotor eller nettleserbruk, bruk, lansering, utvikling eller distribusjon av et hvilket som helst automatisert system, inkludert uten begrensning, noen edderkopp, robot, jukseprogram, skraper eller offline leser som får tilgang til nettstedet , eller bruker eller lanserer uautorisert skript eller annen programvare.
22. Bruk hvilket som helst automatisert system (edderkopper, roboter, jukseverktøy, skrape, frakoblet leser) for å få tilgang til nettstedet, eller start et hvilket som helst uautorisert skript eller programvare (Med mindre det er et resultat av en vanlig søkemotor eller nettleserbruk).
23. Bruk nettstedet ditt på en uautorisert måte (samle brukernavn, e-postadresser, til brukere med det formål å sende uønsket e-post, eller opprette brukerkontoer på automatiserte måter eller under falske foregivelser).
Bruk nettstedet ditt i et forsøk på å konkurrere med deg, eller på annen måte bruke nettstedet og / eller innholdsinnholdet til ethvert inntektsgivende arbeid eller kommersiell virksomhet.

BRUKER GENERERTE BIDRAG

Nettstedet tilbyr ikke brukere å sende inn eller legge ut innhold. Vi kan gi deg muligheten til å lage, sende, legge ut, vise, overføre, utføre, publisere, distribuere eller kringkaste innhold og materiale til oss eller på nettstedet, inkludert men ikke begrenset til tekst, skrifter, video, lyd, fotografier , grafikk, kommentarer, forslag eller personlig informasjon eller annet materiale (samlet, "Bidrag"). Bidrag kan vises av andre brukere av nettstedet og gjennom tredjeparts nettsteder. Som sådan kan eventuelle bidrag du overfører behandles i samsvar med nettstedets personvernregler. Når du oppretter eller gjør tilgjengelige bidrag, representerer du og garanterer at:

1. Opprettelse, distribusjon, overføring, offentlig visning eller ytelse, og tilgang, nedlasting eller kopiering av bidragene dine, og vil ikke krenke eiendomsretten, inkludert men ikke begrenset til copyright, patent, varemerke, handelshemmelighet , eller moralske rettigheter fra tredjepart.
2. Du er skaper og eier av eller har de nødvendige lisenser, rettigheter, samtykker, utgivelser og tillatelser til å bruke og til å autorisere oss, nettstedet og andre brukere av nettstedet til å bruke dine bidrag på noen måte som er tenkt på nettstedet. og disse bruksbetingelsene.
3. Du har skriftlig samtykke, løslatelse og / eller tillatelse fra hver enkelt identifiserbare individuelle person i dine bidrag til å bruke navnet eller likheten til hver og en slik identifiserbar individuell person for å muliggjøre inkludering og bruk av dine bidrag på enhver måte tenkt av nettstedet og disse bruksvilkårene.
4. Dine bidrag er ikke falske, unøyaktige eller misvisende.
5. Dine bidrag er ikke uønsket eller uautorisert reklame, markedsføringsmateriell, pyramideskjemaer, kjedebrev, spam, masseutsendelser eller andre former for oppfordring.
6. Dine bidrag er ikke uanstendige, hissige, uønskede, skitne, voldelige, trakasserende, injurierende, baktalende eller på annen måte motstridende (som bestemt av oss).
7. Dine bidrag skal ikke latterliggjøre, spotte, forvirre, skremme eller misbruke noen.
8. Dine bidrag taler ikke for voldelig styrt av noen regjering eller oppfordrer, oppmuntrer eller truer fysisk skade på en annen.
9. Dine bidrag bryter ikke gjeldende lov, forskrift eller regel.
10. Dine bidrag krenker ikke tredjeparts personvern eller publisitetsrettigheter.
11. Dine bidrag inneholder ikke noe materiale som søker personlig informasjon fra noen under 18 år eller utnytter personer under 18 år på en seksuell eller voldelig måte.
12. Dine bidrag bryter ikke med gjeldende lov om barneporno, eller på annen måte ment å beskytte mindreåriges helse eller velvære;
13. Dine bidrag inkluderer ikke støtende kommentarer som er knyttet til rase, nasjonal opprinnelse, kjønn, seksuell preferanse eller fysisk handikap.
14. Dine bidrag bryter ikke på annen måte, eller lenker til materiale som bryter, noen bestemmelse i disse vilkårene for bruk, eller gjeldende lov eller forskrift.

Enhver bruk av nettstedet i strid med det foregående bryter med disse bruksvilkårene og kan blant annet resultere i avslutning eller suspensjon av dine rettigheter til å bruke nettstedet.

BIDRAGLISENS

Du og nettstedet er enige om at vi kan få tilgang til, lagre, behandle og bruke all informasjon og personlige data du gir i henhold til vilkårene i personvernreglene og dine valg (inkludert innstillinger).

Ved å sende inn forslag eller annen tilbakemelding angående nettstedet, samtykker du i at vi kan bruke og dele slik tilbakemelding til ethvert formål uten kompensasjon til deg.

Vi hevder ikke noe eierskap over dine bidrag. Du beholder fullt eierskap til alle dine bidrag og eventuelle immaterielle rettigheter eller andre eiendomsrettigheter knyttet til dine bidrag. Vi er ikke ansvarlig for uttalelser eller fremstillinger i dine bidrag gitt av deg på noe område på nettstedet. Du er alene ansvarlig for dine bidrag til nettstedet, og du godtar uttrykkelig å frita oss for ethvert ansvar og å avstå fra eventuelle rettslige forholdsregler mot oss angående dine bidrag.

INNLEGG

Du erkjenner og samtykker i at spørsmål, kommentarer, forslag, ideer, tilbakemeldinger eller annen informasjon angående nettstedet ("innleveringer") som du har gitt oss, er ikke-konfidensielle og skal bli vår eneste eiendom. Vi skal ha enerett, inkludert alle immaterielle rettigheter, og har rett til ubegrenset bruk og formidling av disse innsendelsene til ethvert lovlig formål, kommersielt eller på annen måte, uten anerkjennelse eller kompensasjon til deg. Du fraskriver deg alle moralske rettigheter til slike innleveringer, og du garanterer herved at slike innleveringer er originale hos deg, eller at du har rett til å sende inn slike innsendinger. Du samtykker i at det ikke kan benyttes noen påstått eller faktisk brudd på eller misbruk av noen eiendomsrett i dine bidrag.

WEBOMRÅDEADMINISTRASJON

Vi forbeholder oss retten, men ikke forpliktelsen, til å: (1) overvåke nettstedet for brudd på disse bruksvilkårene; (2) ta passende rettslige skritt mot alle som etter eget skjønn bryter loven eller disse bruksvilkårene, inkludert uten begrensning, rapportering av en slik bruker til politimyndigheter; (3) etter eget skjønn og uten begrensning, nekte, begrense tilgang til, begrense tilgjengeligheten av eller deaktivere (i den grad det er teknisk mulig) noen av dine bidrag eller deler av dem; (4) etter eget skjønn og uten begrensning, varsel eller ansvar, å fjerne fra nettstedet eller på annen måte deaktivere alle filer og innhold som er for store i størrelse eller som på noen måte er belastende for våre systemer; og (5) ellers administrere nettstedet på en måte som er utformet for å beskytte våre rettigheter og eiendom og for å lette riktig funksjon av nettstedet.

SIKKERHET OG AVSLUTNING

Disse bruksvilkårene skal være i full kraft og effekt mens du bruker nettstedet. UTEN BEGRENSNING AV ANNET FOR INGEN GRUNN, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING FOR BRYT AV NOEN REPRESENTASJON, GARANTI ELLER PAKT INNEHOLDT I DENNE BRUKVILKÅRENE ELLER AV GJELDENDE LOV ELLER FORORDNING. VI KAN AVSLUTTE DIN BRUK ELLER DELTAGELSE I NETTSIDEN ELLER SLETTE INNHOLD ELLER INFORMASJON SOM DU LAGET TIL EN GANG TID, UTEN ADVARSEL, VÅR ENESTE SKJEMA.

Hvis vi avslutter eller suspenderer kontoen din av en eller annen grunn, har du forbud mot å registrere og opprette en ny konto under ditt navn, et falskt eller lånt navn eller navnet til en tredjepart, selv om du kanskje opptrer på vegne av den tredje parti. I tillegg til å avslutte eller stanse kontoen din, forbeholder vi oss retten til å iverksette passende rettslige skritt, inkludert uten begrensning forfølgelse av sivil, kriminell og forføyningsrettslig oppreisning.

MODIFIKASJONER OG INTERRUPTJONER

Vi forbeholder oss retten til å endre, endre eller fjerne innholdet på nettstedet når som helst eller av en eller annen grunn etter eget skjønn uten forvarsel. Vi har imidlertid ingen forpliktelse til å oppdatere informasjon på nettstedet vårt. Vi forbeholder oss også retten til å endre eller avslutte hele eller deler av nettstedet uten varsel når som helst. Vi er ikke ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for endringer, prisendringer, suspensjoner eller avvikling av nettstedet.

Vi kan ikke garantere at nettstedet vil være tilgjengelig til enhver tid. Vi kan oppleve maskinvare, programvare eller andre problemer eller trenger å utføre vedlikehold relatert til nettstedet, noe som kan føre til forstyrrelser, forsinkelser eller feil. Vi forbeholder oss retten til å endre, revidere, oppdatere, suspendere, avslutte eller på annen måte endre nettstedet når som helst eller av en eller annen grunn uten varsel til deg. Du godtar at vi ikke har noe ansvar for tap, skade eller ulempe forårsaket av din manglende evne til å få tilgang til eller bruke nettstedet under nedetid eller avvikling av nettstedet. Ingenting i disse bruksvilkårene vil bli tolket til å forplikte oss til å vedlikeholde og støtte nettstedet eller å levere rettelser, oppdateringer eller utgivelser i forbindelse med dette.

RETTSVALG

Disse vilkårene skal være underlagt og definert i henhold til lovene i USA. Safe-Tattooing.com og deg selv gir uigenkallelig samtykke til at domstolene i staten Oregon, USA skal ha eksklusiv jurisdiksjon til å løse enhver tvist som kan oppstå i forbindelse med disse vilkårene.

Tvisteløsning

Bindende voldgift

Tvisteløsning:
Alle krav og tvister som oppstår under eller knyttet til denne avtalen skal avgjøres ved bindende voldgift med Arbitration Resolution Services (ARS). Partene er uttrykkelig enige om å overholde alle regler i ARS som de finner på deres nettsted på www.arbresolutions.com. I tilfelle en part ikke betaler noen kjennelse, kan kjennelsen konverteres til dom i en domstol med kompetent jurisdiksjon.

restriksjoner

Partene er enige om at enhver voldgift skal begrenses til tvisten mellom partene hver for seg. I den utstrekning loven tillater det, skal (a) ingen voldgift slås sammen med noen annen prosedyre; (b) det ikke er noen rettighet eller myndighet for at tvist kan bli voldgitt på en klassesøksbasis eller til å benytte klassesøksprosedyrer; og (c) det ikke er noen rettighet eller myndighet for at tvist kan bringes i en påstått representativ kapasitet på vegne av allmennheten eller andre personer.

Unntak fra voldgift

Partene er enige om at følgende tvister ikke er underlagt ovennevnte bestemmelser om bindende voldgift: (a) tvister som søker å håndheve eller beskytte eller om gyldigheten av noen av de intellektuelle eiendomsrettighetene til en part; (b) enhver tvist relatert til eller oppstått fra påstander om tyveri, piratkopiering, invasjon av personvern eller uautorisert bruk; og (c) ethvert krav om forføyning. Hvis denne bestemmelsen blir funnet å være ulovlig eller ikke rettskraftig, vil ingen av partene velge å voldgive noen tvist som faller innenfor den delen av denne bestemmelsen som er funnet å være ulovlig eller ikke rettskraftig, og slik tvist skal avgjøres av en domstol med kompetent jurisdiksjon innen domstolene oppført for jurisdiksjon ovenfor, og partene er enige om å underkaste seg den personlige jurisdiksjonen til den domstolen.

CORRECTIONS

Det kan være informasjon på nettstedet som inneholder typografiske feil, unøyaktigheter eller mangler, inkludert beskrivelser, priser, tilgjengelighet og diverse annen informasjon. Vi forbeholder oss retten til å korrigere eventuelle feil, unøyaktigheter eller mangler og til å endre eller oppdatere informasjonen på nettstedet når som helst uten forvarsel.

DISCLAIMER

NETTSTEDET LEVERES PÅ AS-IS OG AS-TILGJENGELIG GRUNNLEGG. DU ER ENIG I AT DIN BRUK AV NETTSTEDET OG TJENESTENE VÅR PÅ DIN ENESTE RISIKO. TIL FULLST OMFATTET TILLATT I LOV, FRASKRIVER VI ALLE GARANTIER, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, I FORBINDELSE MED NETTSTEDET OG DIN BRUK DER AV, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGENSKAPER PÅ RETTIGHETEN, PÅGJENGELIGHET, PÅGJENGELIGHET FOR EN PASS VI GIR INGEN GARANTIER ELLER UTFØRELSER OM NØYAKTIGHETEN ELLER FULLFØRINGEN AV NETTSIDENS INNHOLD ELLER INNHOLDET PÅ NOE NETTSIDER KOBLET TIL STEDET, OG VI ANTAR INGEN ANSVAR ELLER ANSVAR FOR NOEN (1) FEIL, FEIL, FEIL, FEIL, FEIL eller FEIL 2) PERSONLIG SKADE ELLER EIENDOMSSKADER, AV HVILKEN NATUR DER OVERVÅGER TILGANG TIL ADGANG TIL OG BRUK AV NETTSTEDET, (3) NOEN Uautorisert tilgang til ELLER BRUK AV VÅRE SIKKERE TJENERE og / ELLER ALLE PERSONLIGE OPPLYSNINGER OG / ELLER FINANSIELLE OPPLYSNINGER LAGRET DER, (4) NOE AVBRYTNING ELLER AVSLUTNING AV OVERFØRING TIL ELLER FRA NETTSTEDET, (5) ALLE BUGS, VIRUSER, TROJANHESTER, ELLER SOM SOM KAN VÆRE OVERFØRT TIL ELLER GJENNOM STEDET AV NOEN TREDJE PART, OG / ELLER ( 6) ALLE FEIL ELLER UTSLIPP I ALT INNHOLD OG MATERIALER ELLER FOR ETT TAP ELLER SKADER PÅ NOE SLAG PÅFØLGT som et resultat av BRUK AV INNHOLD INNLAGT, OVERFØRT, ELLER ELLER LES TILGJENGELIG VIA NETTSTEDET. VI GARANTERER IKKE, ENDORSERER, GARANTERER ELLER ANTALER ANSVAR FOR NOE PRODUKT ELLER TJENESTE ANNONSERT ELLER TILBUDT AV EN TREDJEPART GJENNOM NETTSIDEN, NOEN HYPERLENKT NETTSIDE, ELLER NOEN NETTSIDE ELLER MOBILT ANVENDT ELLER ANVENDT ELLER ANNET VÆR FEST I ELLER PÅ NOEN MÅTE VÆR ANSVARLIG FOR OVERVÅKING AV ALLE TRANSAKSJONER MELLOM DEG OG ALLE TREDJEPARTSLEVERANDØRER AV PRODUKTER ELLER TJENESTER. SOM MED KJØP AV ET PRODUKT ELLER TJENESTE GJENNOM MEDIUM ELLER I NOE MILJØ, BØR DU BRUKE DITT BESTE DOM OG ØVELSESFORSIKTIG DER PASSENDE.

ANSVARSBEGRENSNINGER

I intet tilfelle vil vi eller våre ledere, ansatte eller agenter være ansvarlige for deg eller noen tredjepart for direkte, indirekte, konsekvens, eksemplar, tilfeldige, spesielle eller skadelige skader, inkludert tapte tap, tapte tap ELLER ANDRE SKADER som oppstår fra bruken av nettstedet, selv om vi har fått råd om muligheten for slike skader. Uansett noe til det motstridende som er beskrevet her, vil vårt ansvar overfor deg uansett årsak og uavhengig av formen for handlingen til enhver tid være begrenset til det mindre beløpet som er betalt, hvis noe av deg, til oss eller annet. VISSE amerikanske statslover og internasjonale lover tillater ikke begrensninger på underforståtte garantier eller ekskludering eller begrensning av visse skader. HVIS LOVENE GJELDER FOR DEG, KAN IKKE GJELDE ELLER ALLE OVENNE FRASKRIVELSER ELLER BEGRENSNINGER, OG DU KAN HA YTTERLIGE RETTIGHETER.

ERSTATNING

Du samtykker i å forsvare, skadesløsgjøre og holde oss ufarlige, inkludert våre datterselskaper, tilknyttede selskaper og alle våre respektive offiserer, agenter, partnere og ansatte, fra og mot tap, skade, ansvar, krav eller krav, inkludert rimelige advokater 'gebyrer og utgifter, utført av tredjepart på grunn av eller som følge av: (1) bruk av nettstedet; (2) brudd på disse bruksvilkårene; (3) ethvert brudd på dine representasjoner og garantier angitt i disse bruksvilkårene; (4) ditt brudd på rettighetene til en tredjepart, inkludert men ikke begrenset til åndsverksrettigheter; eller (5) enhver åpenbar skadelig handling overfor enhver annen bruker av nettstedet som du koblet deg til via nettstedet. Til tross for det foregående forbeholder vi oss retten til på din bekostning å påta deg det eksklusive forsvaret og kontrollen over ethvert spørsmål som du er pålagt å gjøre oss skadesløs, og du samtykker til å samarbeide på din bekostning med vårt forsvar av slike krav. Vi vil bruke rimelig innsats for å varsle deg om noe slikt krav, handling eller saksgang som er underlagt denne skadesløsgjørelsen når vi blir klar over det.

BRUKERDATA

Vi vil opprettholde visse data som du overfører til nettstedet i den hensikt å administrere ytelsen til nettstedet, samt data knyttet til din bruk av nettstedet. Selv om vi utfører regelmessige rutinemessige sikkerhetskopier av data, er du alene ansvarlig for all data du overfører eller som er relatert til enhver aktivitet du har foretatt ved bruk av nettstedet. Du samtykker i at vi ikke skal ha noe ansvar overfor deg for tap eller korrupsjon av slike data, og du gir herved avkall på enhver rett til handling mot oss som følge av et slikt tap eller korrupsjon av slike data.

ELEKTRONISKE KOMMUNIKASJONER, TRANSAKSJONER OG signaturer

Å besøke nettstedet, sende oss e-post og fylle ut elektroniske skjemaer utgjør elektronisk kommunikasjon. Du samtykker i å motta elektronisk kommunikasjon, og du samtykker i at alle avtaler, kunngjøringer, avsløringer og annen kommunikasjon vi gir deg elektronisk, via e-post og på nettstedet, tilfredsstiller ethvert juridisk krav om at slik kommunikasjon skal være skriftlig. DU GODTAR HVERT I BRUK AV ELEKTRONISKE UNDERSKRIFTER, KONTRAKTER, BESTILLINGER OG ANDRE OPPLYSNINGER, OG TIL ELEKTRONISK LEVERING AV MERKNADER, POLITIKKER, OG REGISTRERINGER FOR TRANSAKSJONER INITIERT ELLER FULLFULLT AV OSS eller VIA NETTSTEDET. Du frafaller herved rettigheter eller krav i henhold til vedtekter, forskrifter, regler, forordninger eller andre lover i enhver jurisdiksjon som krever original signatur eller levering eller oppbevaring av ikke-elektroniske poster, eller til utbetalinger eller tildeling av kreditt på noen annen måte enn elektroniske midler.

DIVERSE

Disse bruksvilkårene og eventuelle retningslinjer eller driftsregler som er lagt ut av oss på nettstedet eller i forhold til nettstedet, utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg og oss. Vår unnlatelse av å utøve eller håndheve rettigheter eller bestemmelser i disse bruksvilkårene skal ikke fungere som et avkall på en slik rettighet eller bestemmelse. Disse bruksvilkårene fungerer i den utstrekning loven tillater. Vi kan tildele noen av eller alle våre rettigheter og plikter til andre når som helst. Vi skal ikke være ansvarlig eller ansvarlig for tap, skade, forsinkelse eller unnlatelse av handlinger forårsaket av noen årsak utenfor vår fornuftige kontroll. Hvis noen bestemmelse eller deler av en bestemmelse i disse bruksvilkårene blir bestemt til å være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves, anses den bestemmelsen eller delen av bestemmelsen som kan skilles fra disse bruksvilkårene og påvirker ikke gyldigheten og håndhevbarheten til gjenværende bestemmelser. Det er ikke opprettet noe joint venture, partnerskap, ansettelses- eller byråforhold mellom deg og oss som et resultat av disse vilkårene for bruk eller bruk av nettstedet. Du samtykker i at disse bruksvilkårene ikke skal tolkes mot oss i kraft av å ha utarbeidet dem. Du frafaller herved ethvert forsvar du måtte ha basert på den elektroniske formen for disse bruksvilkårene og mangelen på signering fra partene for å utføre disse bruksvilkårene.

Kontakt oss

For å løse en klage på nettstedet eller motta ytterligere informasjon om bruk av nettstedet, vennligst kontakt oss på:

E-post: [e-postbeskyttet]
Telefon: (208) 696-1828
__________